Sunnerbo dombok 1634

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 387 / sid 1 (AID: v49319.b387.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r    Här Begynnas Domboken aff Syn-
      nerbo häradtt Pro Anno
                           1634

                              Lagmann
Edle Wälborne Carll Carlßon Gyldenhiellm
                              Ståthåller
Edle Wällborne Otto Vonn Skeding till Åby och Halstad
                              Herretzhöfdinge
Edle Wälb: Doctor Johan Saluijus j Stockhollm
                              Arrendator
Ehrboren och wällförståndig Måns Jonßon i Jönekiöping
                              Lagläßare
Nielß Eskellßon i hultt
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 387 / sid 1 (AID: v49319.b387.s1, NAD: SE/VALA/0382503)