Sunnerbo dombok 1647

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 549 / sid 1 (AID: v49322.b549.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Her Begynnas Dombooken Aff
Synnerbo häradtt Pro Anno 1647

Lagman
Edle Högwelborne Herre Hr Carll Gyldenhielm, Sweriges Rijkes
Admirall etc.

Landzhöffdinge
Edle Welborne Hr Bengt Bagge till Berga och Langnö.

Häredtzhöffdinge
Edle Welborne Doctor Salvius, Adeler Legat vthj Hamborgh.

Häredtzfoute
Ehrligh Wellförståndigh Harall Trolle i Isziöa.

Lagläsare
Niels Eskellszonn i Hwlt.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 549 / sid 1 (AID: v49322.b549.s1, NAD: SE/VALA/0382503)