Sunnerbo dombok 1665

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 2010 (AID: v205987.b2010, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
   Synderbo Häradz Dombook
 
                   Anno 1665
 
                                  Ther öffuer ähre
 
 
Lagman Höghwälborne Her Axel Sparre frijherre
Till Cronebergh, herre till Sundbyholm, etc
Sweriges Rijkes rådh och Lagman öfwer Tijo häradz Laghsago i Småland.
 
 
Landzhöfdingh wälborne herr Mauritz Poße till Sä-
by,  Löffåhs, och norrkärr, Landzhöfdingh öffuer Cronebergz Lähn.
 
 
Häradz höfdingh wälborne Nilß Nilson Lindegren, till
Forßa, Spånißlanna och och bräkentorp, Rijkz häroldh, Assessor, och
      Häradzhöfdingh öfwer Cronobergz Lähn.
 
 
Cronones Befalningzman W:t Israël Jönson
På Nåteröö och tärnhult, konungz häradz fougde.
 
 
Lagläsare Andreas Anderson Zoterus på
                        Siöanääß
 
                  Insinueradt dhen 5 Febr. Ao 1666
                                                            Per Humble
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 2010 (AID: v205987.b2010, NAD: SE/VALA/0382503)