Sunnerbo dombok 1669

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3480 (AID: v205987.b3480, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Dombook öfwer Synderbo Häradh Ao 1669
 
      Ther öfwer ähre: 
 
Lagman Höghädle wälborne Hr Axel Sparre
Frijherre till Chronebergh Herre till Sundby Swerigez Rijkes
Rådh, öfwer Ståthållare på Kongl. Maij:tz residentz Stadh Stockholm,
Sampt lagman öfwer Tijo Häradz Lagsager i Smålandh.
 
Landzhöfdingh Edle wälborne Hr Mauridz
Poße till Säby, Löfåås och Mörrkiäre Landzhöfding öfwer
Chronebergz Lähn.
 
Häradzhöfdingh Edle wälb: Hr Nils
Nilßon Lindegreen till Forsa Spånißlanda och Bräkintorp
Assessor wthi dhen Kongl. Giötharijkes Hofrätt i Jönekiöping.
Sampt Häradzhöfdingh öfwer Synderbo haradh, så och nogre härader
I östergiöthlandh.
 
Chronones Häradz Befalningzman ähreboren
Wälbetrodde och förståndig Israël Jönson på nåteröd och
Thernhult Konungz Häradz fogde i Synerbo
 
Laghläsare Andreas Anderson Zotherus
I Siöanas wthi Moheda Sochn och Albo härad
Boandes.
 
Jnl. D. 2 Martij 1670
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3480 (AID: v205987.b3480, NAD: SE/VALA/0382503)