Sunnerbo dombok 1706

Småprotokoll
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 810 / sid 82 (AID: v950349.b810.s82)
81vSunnerbo Häradt

Herr Gouverneur och Ammiralen Högwälbne Baron
 
Erich Siöbladh kiöpt af Hr Doctoren Johan Lin-
 
delio, frälßehemt Karßag.n Qwänarp för 490
 
dlr S:mt bref d 30 Jan 1706: Opbiudes 1 g.
   
Jöns Eskellßon i Juddhult, kiöpt af Måns Jonson i  
Ramnähs, Jord för 15 dlr. Änckan Gunnel  
82r
Eskellsdotter 11 dlr 16 öre. Niels Jonson i Ramnähs
 
24 dlr. Niels Jonson Skiutzrättare 15 dlr. Jon Jönson
 
i Lyakiöllna 10 dlr. Änckan Elin Eskellsdotter i Eke-
 
näs Norregd genom byte med Mellomgifft 7dlr
 
16 öre, som blifwer tillhopa genom arf, kiöp ock
 
byte 1/3ding sampt des utan ¼ af 1/3 efter
 
bref d 16 Jan Ao 1698: upbiudes 1 g.
   
Pähr Jonson i Alltaböke kiöpt af Påfwell Swenson
 
i öfra Giällareböke 1/6ting skattejord i Alltaböke
 
aff 3 tunneland för 30 dlr Smt bref d 8 janu-
 
ary 1706. upbiudes 1 g.
   
Pähr Jonson i Nothult kiöpt af Joen Gudmundson
 
Ibidem 12½ sklnd Jord för – 56 dlr 8 öre, breef
 
d: 12 Aug. Ao 1696:     Noch Pähr kiöpt af
 
Erick Nielßon i Nothult 5 sklnd Jord för 22 dlr
 
16 öre, Niels Månson i Skarup – 2 sklnd 9 dlr
 
Oluf Swenson i Wänneböke – 5 sklnd – 10 dlr,
 
sampt emot Boo och Hemgift med dhe andra Sy-
 
skonnen decourterat – 12 skepld tillhopa 24 skep-
 
peland, som Jn alles är ½ gården Nothult
 
upbiudes 1 g.
   
Pähr Gißlason i Skipalt kiöpt af Pähr Gunneson
 
Ibidem 1/8ting SkatteJord der sammastädes medh
 
Ättlöfwe – 60 dlr S:mt, utan huus, breef d 10
 
February Ao 1705. upbiudes 1 g.
   
Tufwe Gudmundson kiöpt 1/8 skattejord i Skipalt
 
utan huus för – 60 dlr S:mt med ättlöfwe, bref
 
d. 10 Febr. 1705. opbiudes
1 g.
 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:6 (1706) Bild 810 / sid 82 (AID: v950349.b810.s82)