Sunnerbo dombok 1662

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1120 (AID: v205987.b1120, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
   Sunnerbo Häradhz Dombook
 
            Anno     1662.
 
                  Ther öffwer ähr,
 
Häradzhöfdinge Ädle och wällb. Nillß Nillson Lindegreen 
till Forßa, Spånnißlanna och bräkentorp, Richzherolld Assessor wthi 
then hogl: kongl: Götarijkes hofrätt i Jöneköping och häradtzhöf
ding öfwer Sunnerbo häradt.
 
 
Konongz Häradz Fougte Ähreboren Wällbetrodde
och förståndigh Isrell Jöenson i Nåterö Cronones befallningzman
wthi Sunnerbo Häradt.
 
 
Lagläsare Andreas Anderßon Zoterus j Siöanäß.
 
 
 
 
 
Leffwerat dhen 16 Feb 1663
 
 
         prelegit
         Nicolaus Sparrman
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1120 (AID: v205987.b1120, NAD: SE/VALA/0382503)