Sunnerbo dombok 1663

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1460 (AID: v205987.b1460, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
            Sunnerbo Häradz Dombook

                        Anno 1663
                                          Ther öffwer ähre:
 
Lagman Högwälb:ne Hr Axel Sparre fryherre till
Croneberg herre till Sundebyhollm och moohollm Sweriges
Rykes Rådh, Rykzjagemästare, och lagman öfuer tyio häradz
lagsagu i Smålandh.
 
Landzhöfdingh högwälb:ne hr Georg gundenstierna
fryherre til Lundeholmen, herre till stäke, Börkesundh
och Tohrensborg, Landzhöfding öfuer Jöncköpingz lähn
 
Häradzhöfding ädle wälb:ne Nilß Nillson lindegren
till Forsa, spanislanda, och bräkentorp, Rykz härold Assessor
och häradz höfding öfwer Sunnerboo häradh.
 
Konungz häradz fougde ährebær och wälbetrodd
Israel Jönßon i Nåtaryd, och Ternhullt
 
Lagläsare Andreas Anderßon Zoterus på Siöa-
nääß.
 
 
Innehåller äfven ett protokoll
rörande Kinnevalds härad
 
 
 
 
 
                                           Anno 1663

                     Tlenterat d 10 Feb. 1665
                            Vidit et Revidit 
                                               Davidh SkougMan
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1460 (AID: v205987.b1460, NAD: SE/VALA/0382503)