Sunnerbo dombok 1667

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 2900 (AID: v205987.b2900, NAD: SE/VALA/0382503)
1r

  Synderbo häradz dombook.
                 ANNO 1667.
                   Ther öfwer äre


Lagman högwälborne herre her Axel
Sparre frijherre till Berquara, herre till Sundby-
holm Erichstadh och ulfåsa, Swerigeß Rijkeß rådh
så och lagman öfwer tijo häradz Lagsago i Smålandh.

Landzhöfdingh wälborne hr Mauritz poße
till Säby och norrkiärr Landzhöfding öfwer Crone-
bergz lähn.

häradzhöfdingh Edle wälb: Nilß Nilson
Lindegreen till forsa Spåneslanda och Bräkentorp, Asses-
sor uthi then höglofl: kongl. Götharijkeß hofrätt i Jöne-
köpingh, häradzhöfding öfwer Synderbohäradt, sampt nogon
härader i östergötlandh.

Konungsz häradz fougte ährebar och wäl-
betrodd Jsraël Jönßon på Tärnhult Cronones häradz
befalningzman.

Lagläsare Anders Anderson Zoterus i
                         Siöanäß

                  Jnsinueradhe dhen 10 Feb: Ao 1668.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 2900 (AID: v205987.b2900, NAD: SE/VALA/0382503)