Sunnerbo dombok 1641

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 58 / sid 1 (AID: v49322.b58.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
[Tom sida]
1r
Her Begynnaß Dombooken aff
Synnerbo Häradt, Pro Anno
               1641
 
                          Lagman
Edle och Welborne Her Carll Gyldenhielm, Sweriges Rijkes
         Ammirall och föreståndare.
 
                       Landzhöffdinge
Edle Welborne Bengtt Bagge till Berga och Lagnö.
 
                     Häradttzhöffdinge
Edle Welborne Doctor Salvius, Agent uthi Hamborgh.
 
                        Fougde
Ehrborne och förståndigh man, Larß Anderßon i Skeen.
 
                      Lagläsare
Niels Eskelßonn i Hult.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 58 / sid 1 (AID: v49322.b58.s1, NAD: SE/VALA/0382503)