Sunnerbo dombok 1683

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 1040 / sid 1 (AID: v206181.b1040.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1
            In Nomine Jesu
Anno 1683. Den 12. 13 och 14. Marty
då laga häratz Wintertingh höltz medh allmogen
af Sunnerbo häradt uty hambneda, tilstädes utij
Cronones Befallningz mans ställe Jnspectoren wäll:t
Petter Osangius, sampt häratz trofaste och Edhsworne
Nämbdemän,

Joen i Wiggåß, Pär Joenßon i Snelßböke,
Knut i Biernarydh, Joen Kråk i Linneråhs,
Joen i Siuhult, Knut Bengtßon i ößlöf,
Pär Joenßon i Berghem, Oluf Jönßon i Teßåhs,
Larß i Wästerhult, Jönß i Dommary,
Åke i Bockeboda, Joen i Smediemåhla.
Sedan Tinget war ordenteligen lyst och afkunnat,
kom för rätten länsmannen Nillß Joenßon
i Brusarp, anklagandes Solldaten Bengdt Månßon
[..]

Ej avskrivet mål här 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 1040 / sid 1 (AID: v206181.b1040.s1, NAD: SE/VALA/0382503)