Sunnerbo dombok 1640

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 413 / sid 1 (AID: v49320.b413.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Her Begynnas domboken
aff Synnerbo Häradt pro
Anno 1640
 
Lagman
Edle Welb härre her carll Gyldenhielm Suerigis Riks
Rådh och admirall, Lagman ij tijo häradz lagsago.
 
Landzhöffdinge
Edle Welborne Bengt Bagge till Berga, langnö, och Siustadh,
 
Häradzhöffinge
Edle Welborne Salvius, commendant ij Hamborgh.
 
Befalningzman
Ehrligh Welförståndigh Larß Anderßon.
 
Lagläsare
Nielß Eskellßon ij Huult. 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 413 / sid 1 (AID: v49320.b413.s1, NAD: SE/VALA/0382503)