Sunnerbo dombok 1658

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:20 (1657-1658) Bild 191 (AID: v49725.b191, NAD: SE/VALA/0382503)
1r        Sunnerboo häradh
                 Dombook
                 pro Anno
                   1658

                         Lagman
Dhen Edle och högwelb:e herre herr Axell Sparre
frijherre till Cronebärgh, herre till Sunnerby etc.

                  Landhzhöffdingh
Dhen Edle och högwelbe herre herr Georgh
      Gyllenstierna frijherre till Lundholm herre
               till Stäcket

                  häradzhöffdingh
Edle och Welbe Nielß Nielßon Lindegreen
         till Fårßa och Spåningzlandha

                     Lagläßare

            Jönß Håkonßon
                           i Hult.

      Denna doombook ähr vtaf mig Vndertechnadt öfwersedd och igenom
       läsin den 24 febr. Ao 1659.

                                       M Bruhnbergh.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:20 (1657-1658) Bild 191 (AID: v49725.b191, NAD: SE/VALA/0382503)