Sunnerbo dombok 1685

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 3810 / sid 167 (AID: v206181.b3810.s167, NAD: SE/VALA/0382503)
166
Giursdotter och theras arfwingar totaliter och in perpeteum 
transportera och tillägna,.     Anmodandes ther före kiöparen 
Jönß Jönßon Jönß Jönßon dherutöfwer till större stÿrcko och 
Säkerheet Rättens Confirmation och fastebreef, hwilcken begie-
ran rätten Pröfwade så mÿcket mehr wara lagh och praxi 
Conform, såsom berörde Treding ähr å 3 ordinarie Ting upbu-
den och seder mehra lagstånden effter dhet 2 Cap: Jorda B: L: L: 
och man des Emillan utaf intet klander har hördt eller för-
nimmat, dÿ dömbdes samma kiöp, bÿte och arff och gåfwa 
krafftig och gild, att Ewärdeligen stånda, och aldrig återgån-
ga, och blef således skiöte här uppå meddhelat. 

Ej avskrivet mål här167
  Anno 685. Den 12, 13, 14, 15, 16
 
och 17 octobris, höltz laga häratz höst
 
Tingh medh allmogen af Sunner-
  bo häradt utij Liungby, [..]
   


Ej avskrivet mål här

 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 3810 / sid 167 (AID: v206181.b3810.s167, NAD: SE/VALA/0382503)