Sunnerbo dombok 1685

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 4010 / sid 207 (AID: v206181.b4010.s207, NAD: SE/VALA/0382503)
206

Ej avskrivet mål här

207

Ej avskrivet mål här
Samma dagh för lijktes Månß Erlandson i Skinnersböke 
medh Ingrij och Anna i Bokshult, om 11 dl:r 16 öre Sm:t. dhe 
effter fahrbroderen Pär Anderßon prätenderar, Således 
dhet han gifwa dhem utij ett för alt 3 dl:r Sm:t, des utan 
Cederar Een skieppa Miöhl han dhem för dhetta till läns updra-
gat hafwer, hwanpå dhe gåfwo händer sammans och gio-
rde affträde.

Ej avskrivet mål här 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:37 (1681-1686) Bild 4010 / sid 207 (AID: v206181.b4010.s207, NAD: SE/VALA/0382503)