Sunnerbo dombok 1645

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 382 / sid 1 (AID: v49322.b382.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Her Begynnas Dombooken
Aff Synnerbo Häradt, Pro Anno
                                 1645


Lagman
Edle Welborne Rikz Admiralen Herr Carll Gylden
Hielm, frijherre till Berquara etc.
 
Landzhöffdinghe
Edle Welborne Bengtt Bagge till Berga och Lagnöö etc.
 
Häradttzhöffdinge
Edle Welborne Doctor Johan Salvius, Adeler Legatt uthj
Hamborgh etc.
 
Häradttz jnspector för Krigett
Ehrboren och manhafftigh Larß Niellßon till Tombeck.
 
Häradtzfoude
Ehrligh och försichtigh Harall Trolle j Jßiöa.
 
Lagläsare
Niels Eskellßonn j Hult,
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 382 / sid 1 (AID: v49322.b382.s1, NAD: SE/VALA/0382503)