Sunnerbo dombok 1631

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 310 / sid 1 (AID: v49319.b310.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]
1r
Dombookan aff Synnerboo
Häradt Pro Anno
1631


  Lagman.
Edle Welborne her Johan Sparre til Bolmarydt,
 
  Stådthållar.
Edle Welborne Otto won Skhedingh til Åby och Halstadh

  Häradzhöfdinge
Ehrboren, wijß och högförståndigh Doctor Johan Salwius.

  Arrendator
Ehrligh Welförståndigh Måns Jonßon Borgemester i Jönekiöpingh.

  Lagläsare.
Nilß Eskelßon i Hwlt.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 310 / sid 1 (AID: v49319.b310.s1, NAD: SE/VALA/0382503)