Sunnerbo dombok 1629

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 251 / sid 1 (AID: v49319.b251.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Sunderboo Häredtz Doomboock Pro Anno
                             1629
 
Häredhzhöfdingh Konungh Maij:tz Secretarij
denn Edle och wälb: Doctor Johannes Saluius
 
Wthi Häradhzhöfdinge Stadh Sittiandes.
denn Edle och Wälb: Nills Siöbladh till Rönnes och
Marenßholm.
 
Arendator Ehrligh förståndigh Måns Jonßonn ij Jöne
kiöpingh.
 
Wnderfoudt Ehrligh achtat Päder Carlßonn ij
Trotteslöff.
 
Häradzskriffuer Ehrligh achtat Päder Oluffßonn.
 
Domschriffuer Lars Benchtsonn i hårenbergh.
 
Jnlefrerat af Cronebergs slotz Post den 27 Januarij
Åhr 1630.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 251 / sid 1 (AID: v49319.b251.s1, NAD: SE/VALA/0382503)