Sunnerbo dombok 1690

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:38 (1687-1690) Bild 5500 / sid 265 (AID: v206205.b5500.s265, NAD: SE/VALA/0382503)
264
169  
     

Ej avskrivet mål här

   
170 Wedh samma tydh och Jbland andra ährenders för
 
rättande Kommo för Retten, Peer Swenßon i Liuß-
hult och gudmund Nilßon i gunnalt, fast klagel.
tillkienna gifwandes huruledes dhe hafwa gådt
i Caution hoos Cronones Befal.smn i Hallandh wäl[..]
Petter Lopijn för 80 dlr Smt, dhem Soldaten Per
Bengtßon för eenfalt hoor begånget, borde Ehr-
legga, hwicka penningar, dhe beklaga sig för
medelösheet skuldh intet wara mechtige satt Ehr-
legga, ossererandes sig här å ordten för samma 80 dlr
Smt Corporaliter at plichta. Men Såsom Tingz
Retten intet anstodh sådant at förordne, will
Retten dhetta Ährende till högwelb: Hr Baron
och Landzhöfdingens Hr Åke Ulfsparres behagel.
uthgiörande Tienstl remitterat hafwa.
   


 
 

Ej avskrivet mål här

265

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:38 (1687-1690) Bild 5500 / sid 265 (AID: v206205.b5500.s265, NAD: SE/VALA/0382503)