Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 346 / sid 1 (AID: v49319.b346.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r        Her Begynnas dom-
        Boocken aff Synnerbo
                häradt Pro Anno 1632

                    Lagman
Edle wälborne her Johan Sparre till Bolmarydtt,
                      Ståthållare
Edle welborne Otto von Scheding till Åby
                     Häredtzhöffdinge
Erboren och höglärd Doctor Salvius, i Stocholm
                        Arrendator
Ehrlig wällförståndigh Måns Jonßon i Jönekiöping
                        Lagläßare
                              Nielß Eskilßonn i Hultt
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 346 / sid 1 (AID: v49319.b346.s1, NAD: SE/VALA/0382503)