Sunnerbo dombok 1632

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 347 / sid 2 (AID: v49319.b347.s2, NAD: SE/VALA/0382503)
1v [tom sida]
2r
Anno 1632 den 15 och 16 Maij Stood Laga
ting i Sönnerboo Häredt, wid rättan tingstadh Hampnada
öffuerwarandes Ståtthållaren På Chronoberg Edle wälborne
Otto von Schieding till åby, Jtem Arrendatoren wälförstångig
Måns Jonßonn Borgomästar i Jönekiöping, underfougden
Wällachtat Peder Carlßonn i Trotteslöf, och häradtz
                                             Nämbden
Jöns Jäppaßon i Rydh Ebbe i Hiulßnääs
Måns Botilßon i Horn Gisle i tranhult
Peder i Synderwrå Per Bengtßon i trotteslöf
Peer Nielßon i ößiöö Per Johanßon i Juddhult
Oluf i Holegården Larß i Alanskiööp
Nielß Bugge i Skaarp Anders i Berghem

Oluf Stråle
 
dommarydt frelßesgården
Malmaryd
t

Östra Liug i Ryßby S
Måraarp
1. 2.
1. 2
1. 2
1. 2
 
 
Grythultt
Målhenås
 

Agundarydz Sochn
1. 2.
  allt Thorisholma i Hallarydz S 1. 2.
  alt hoorhult i S. Sochn 1. 2
  1/3 hulbergha i S. S 1. 2 
  3/4 i Norra hälleböke 1. 2
  3/8 af Thumult i Agundaryd S. 1. 2.
  1/2 Lönßhult i Pieteryd S. 1. 2
frelße, åstocker, muggebo och tiurcköö 1. 2. 3.
  1/4 af Synråå i Rysby S. hembiudes slechten 1.2.
  1/3 Miäla i Torpa S 1
  1/5 af den andra halfua gården i Miäla 1
  af Ößia och een fämpting 1. 2.
  Alt lönhult i giöteryd Sochn 1. 2
  1/4 af Kiöphult i Mark: s. och en 9 deel af 1/4 i S.g. 1. 2.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 347 / sid 2 (AID: v49319.b347.s2, NAD: SE/VALA/0382503)