Sunnerbo dombok 1638

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 251 (AID: v49320.b251, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]

            IN Nomine Jesu.
 
Her Begynnas Dombooken
aff Synnerbo Häredtt Pro
Anno, 1638


  Lagman
 
Edle welborne Herre Her Carll Gyldenhielm etc.
 
  Landzhöffdinge.
Edle welborne Bengt Bagge till Berga och Langnö etc.
 
  Häredttzfougde
Edle welborne Herre Her Carll Gyldenhielm etc.Ehrligh welförståndigh Gudmund Anderson i Sken 


  Lagläßare
  Nielß Eskillßonn i Hwlt.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 251 (AID: v49320.b251, NAD: SE/VALA/0382503)