Sunnerbo dombok 1642

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 95 / sid 1 (AID: v49322.b95.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Her Begynnas Dombooken aff
Synnerbo Häradt Pro Anno 1642
 
Lagman
Edle Högwelborne HerCarl Gyldenhielm, Sweriges Rykes
Ammirall etc.
 
Landzhöffdinge
Edle Welborne Bengtt Bagge till Berga och Lauguöö etc
 
Häradzhöffdinge
Edle Welborne Her Johan Salvius  Adeler Legat uthj Hambergh
Herre till Tulinge och öffraby etc.
 
Fougde
Ehrborne och försichttigh Larß Anderson i Sken.
 
Lagläßare
Nielß Eskellßon i Hultt.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 95 / sid 1 (AID: v49322.b95.s1, NAD: SE/VALA/0382503)