Sunnerbo dombok 1651

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:16 (1650-1651) Bild 251 / sid 1 (AID: v49324.b251.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
Anno 1652 den 24 Martij är denna book af
mig undertecknadt igenom läsin och öfwersedd, dat
Jönkop: dito in supra.
 
                                                         Jacobus
                                                                        Lithandher
1r
     Här Begynnes Domboken
                           aff

         Sunnerbo Häradth
                  Pro Anno
                     1651.


                   Lagman
Edell och högwelborne herre och Grefwe, Fredrik Stenbock, Grefwe till
Bogsundh frijherre till Öresteen herre till Cronobäck etc: Sweriges
Rijkes Råådh och præsident vthi dhen kongl: Giötta Rijkes hofrätt.
                  Landzhöfdinge
Edle och welborne Hr: Bengdt Bagge till Bärga, Långö, och Ryningzholm.
                  Häradzhöfdinge
dhen Edle högwelborne herre, H:r JOhan Salvius Adeler till
Alldersbergh, och Tullige, Sweriges RIjkes, Råådh och hoffCantzeler
             Häradzfougde
Ehreboren och försichtigh Håkon Joenson i Bärgh,
            Lagläsaren
Jöns Håkonson j Hultt.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:16 (1650-1651) Bild 251 / sid 1 (AID: v49324.b251.s1, NAD: SE/VALA/0382503)