Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1740 (AID: v205987.b1740, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
          Synderbo Häradz Dombook
 
                     Anno   1664
 
 
                                       Ther öffuer ähre:
 
Lagman Edle wälborne her Axel Sparre friherre till Cronebergh, herre till
Sundbyholm och Moholm, Sweriges Rykes Rådh, och Lagman öffuer
Tiyo Häradz Lagsago i Småland.
 
Landzhöfding Edle wälborne her Georg Guldenstierna fry
herre till Lundholmen, herre till stäke, Börkesund och thorens
borg Landzhöfdingh öffwer Chronebergz lähn.
 
Häradzhöfding Edle wälb: Nils Nilson Lindegreen till Forsa Spå
nislanna och Bräkintorp. Rykx härold, Assesor, och Häradz
höfdingh öffer Synderbo Häradh.
 
Konungz Häradz Fougdte W:t Israël Jönson
til Nåterö och tärnhult.
 
 
 
Lagläsare Andreas Anderson Zoterus på Siöanäs.
 
                                    Insinueradh 28 Sept. Ao 1665
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1740 (AID: v205987.b1740, NAD: SE/VALA/0382503)