Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 334 / sid 1 (AID: v49322.b334.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Her Begynnas Dombooken Aff
Synnerbo Häradt, Pro Anno 1644.


Lagman
Edle Högwelborne Herre Her Carll Gyldenhielm, Rikz Admirall,
och Sweriges Regerandhe Rådh etc.

Landzhöffdinge
Edle Welborne Herr Bengtt Bagge till Berga och Langnö.

Häradttzhöffdinge
Edle Welborne Her Johan Salvius, Adeler Legat vthj Hamborgh.

Häradttzfoude
Ehrboren och wellförståndigh Haralld Trolle till Isziöa.

Lagläszare
Niels Eskellszonn i Hwlt, vthj Norwidinge häredtt.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 334 / sid 1 (AID: v49322.b334.s1, NAD: SE/VALA/0382503)