Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 335 / sid 2 (AID: v49322.b335.s2, NAD: SE/VALA/0382503)
1v [tom sida]
2r
Anno 1644 dhen 25, 26 och 27 Martij Stodh Lagatingh J
Synnerbo Häradt uthj Mierrit J Liunga Sochn, öffuerwarandes
Häradttzfouten dersammestädes Erligh wellförståndigh Harall Trolle
samptt Häradttz Nembdh.
                                 Nembden
Peer Bengtzßon i Trotteslöff          Anderß j Berghem
Peer månßon i Bierßerit          Niels Bengtzßon i Horn
Knutt i Bolmarit                          Gisle i Tranhult
Åke i Rangnillekiöp                  Mathis i Lunden
Joen Jönßonn i Rydh                  Måns Johanßon i Ångelstadh
Joen i Snelzböke                  Arffuidh i Wiggåßa
 
Gårdar upbiudas.
Queningetorp i Kånna sochn, frelsze 3
½ Kroxhult i Wrå sochn 3
1/4 aff Hallaböke på 4 skeppelandh ner 3
Allt Långhult i Pietterydh sochn 3
1/6 aff norra Osnakiöp i S. S. 3
1/3 aff Bergzgårdeni Kånna S. 3
2 tynnelandh aff syndra Tranhult i Liunga S. 3
7 skeppelandh aff mellomgården i Berghem 3
1/4 aff Longhult i Hynnerydz S. 3
1/6 aff söndregåtden i Falneueka 3
All östregården i Hult i Hynnerydz S. 3
1/4 aff Hyltena i S. S. 3
1/4 aff Vpsala i S. S. 3
1/6 aff Gritatorpet 3
Longhult
i Ryszby S. frelsze 3
Item Cristiernstorpet der vnder 3
Allt Siöbro i Pietterydh S. frelsze 3
Klöxhult
i S. S. 3
Grimsbögd i S. S. 3
Ösle
i Berga S. frelsze 3
Bohult
storp frelsze 3
1/3 aff 1/8 i Hwitterydt 2
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 335 / sid 2 (AID: v49322.b335.s2, NAD: SE/VALA/0382503)