Sunnerbo dombok 1610

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 50 / sid 89 (AID: v46054.b50.s89, NAD: SE/VALA/01582)Anno 1610 then 2 aprilis stodh laga härrattz tingh ij  
Beckarydh ij hamnada sochen ij for:de härrat ij Slått hollarens  
näruaro wällbyrdigh Erick Månßon till Kiellunda, samptt  
och wällbyrdigh trullz Päderßon till yalltt, samptt och crono-  
nis Befallnigz man wällachttigh Jon skough till laumandz-  
rydh  
  nemden
Jon Jonßon ij lunby lars ij alanskiöp Erlan ij kollaboda
Jons ij rydh Måns Båttellßon ij horn Måns ij Synertorpa
Jöns ij Kaparabögdtt Måns ij Horßaberga Måns ij Bierserydh
Jöns ij Weckåßa Ebbe ij hiullznäs Måns ij rya
 
1r
Kom för retta Niels ij Edhen ij hamnada sochen fullmyndigh
på sin Broderßons wägnar, nemliga sone Jonßon, Niels Knuttßon
ij rydh ij hamneda sochen, fullmyndigh på luße Jöns dåtters wäg
nar [..]
 
Kom för retta arffuitt ij ösilltt ij hyneritt sochen och Nu som till
förrene Bekiende sigh haffua Bedreffuitt Enfalhtt hordh medh
en piga, så Efftter thett 18 och 20 Capitellz lydellse ij [..]

Ej avskrivet mål här 
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 50 / sid 89 (AID: v46054.b50.s89, NAD: SE/VALA/01582)