Sunnerbo dombok 1643

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 261 / sid 1 (AID: v49322.b261.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Her Begynnas Dombooken
Aff Synnerbo häradt Pro
Anno 1643

Lagman
Edle Högwelborne Her Carll Gyldenhielm, Sweriges Rijkes
Admirall etc.

Landzhöffdinge
Edle welborne Bengt Bagge till Berga och Lagnö etc.

Häradtzhöffdinge
Edle welborne Her Johan Salvius Adeler Legat vthi Ham
burgh, Herre till Tullinge och Öffraby.

Foude
Ehrligh och försichtigh Harald Trolle i Myreråsz

Lagläsare
Nielsz Eskellszon i Hult.

Befallningzmannen wällachtat Harall Trolle skall
suara häradet för desz sakörer, för detta åhr 1643.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 261 / sid 1 (AID: v49322.b261.s1, NAD: SE/VALA/0382503)