Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3790 (AID: v205987.b3790, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]
1r
Sunnerbo häradz dombook
pro Anno 1670
där öffwer äro

Laghmann höghwellborne herre hr Axell Sparre frijherre
till Cronebergh, herre till Sundby, Swerigesz rijkesz
rådh och offwer ståtthållare på Stocholms slått, sampt
laghmann offwer Tijo häradz lagsagu i Småland.

Landzhöffdingh ädle och wällborne hr Gustaf
Ribbing Erichson till Östraby och Wallstad. wällförordnatt
landzhöffdingh öffwer Jönkepingz och een dehl aff een Cronebergz
lähn.

Häradzhöffdingh ädle och wälborne hr Nilsz Nilson
Lindegreen till Forsa Spåningzlande och Bräkentorp
assessor wthi den kongl.e Giötharijkesz hoffrätt, sampt häradz
höffdingh öffwer Sunnerbo härad i Småland och några härader
i Östergiöthland.

Cronones befallningzmann wäll.tt Israell Jönson i
Tärnhult
.

Laghläsare wäll.tt Anders Anderson Zotherus i
Siöanähsz och
sahl. fordom wäll.tt Peer Nilson Collijn.

Exhib- 12 Martij A.o 1672
[..]
[..]
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3790 (AID: v205987.b3790, NAD: SE/VALA/0382503)