Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3870 (AID: v205987.b3870, NAD: SE/VALA/0382503)
8v med häradz eedsvuren nämbd. Nembl.n

Jon Anderszon i Horn Simon i Västerhult
Peder Anderson i Bärghem Johan i Vicksiö
Jon i Viggåsen Knutt i Biärnare
Andersz i Tutthult Larsz i Ragnilakiöp
Påvell i Ryd Jon i Siuhult
Jon Kråk i Linneråhsz  

Samma dagh effter tingzlysandett forttforsz med vp
buden
1 Lindhult i Pietteryd sochn frälse på kiöp 1
1/4 aff skattagården i Kånna 1
1 Hjulegården i Dörarp frälse med ett torp på kiöp 1
1 Steensz gård i Flattinge på kiöp frälse 1
½ Ekenäsz i Giötheryd sochn 1
1/3 aff skattagården Bäck i Kånna sochn 1
1 systerdehl i Beteråhsz 1
1 skattagården skatta i Horseberga och Hampna sochn 1
1 Askenäsz säterij låther vällb:ne Svickertt Gylleneroott för pant till
vällb:ne Nilsz Skunk för 200 rixdr och 50 ducater 1
½ Eskill Påfvellsonsz gård i Boarp vthi Liunga sochn 1
3/4 aff begge skattagårdarna i Skoga vthi Anderstad sochn för skattreust 1
3/4 Skogaryd skatta för skattreust. 1
1 Torsz gård gård i Kalszhult i Hallarydz sochn 2
1 dragonsz gård i Kallszhult s.s. 2
1 Jacobs gård ibm 2
½ Buggatorp i Liunga sochn 2
1 Qväniarp frälse på pant i Kånna sochn 2
1 Förarp frälse på kiöp i Tutaryd sochn 2
1/4 aff Sinneszhult 2
½ Hyalt i Vrå sochn 2
½ Lambakull på pant i Agundaryd sochn 2
1/3 aff Croneboda i Bärga sochn på pant 2
½ mellomgård Bäckare i Hamnada sochn 2   
9r 1 Sinneszhult i Vrå sochn 3
1 Tijakälna frälse i Giötherydz sochn 3
1 Boalt frälse i Lijhult sochn 3
1 Lunden skatta i s.s. 3
1/6 aff Fatalt i Torpa sochn 3
½ Stochult skatta i Augunnaryd sochn 3
1/4 aff söregård Borshult i Giötheryd 3
1/9 aff Hästhult i Hynneryd sochn 3
1/4 aff Nilsz Johanszons gård i Toffta 3
1 Giöthboda i Odensiö sochn 3
1 Rijskiöp i samma sochn 3
1/4 i Prostaköp på pant 3
1/3 aff Tiäskhult i Giöther 3
1/4 aff Torp i Odensiö sochn 3
½ Dödeszbyd i Traherydz sochn 3
1 västregård Ryd i Giöther 3
3/4 aff västregård i Torholma 3
1/6 aff Kornberga i Hallaryd sochn 3
½ Goestakiöp i Giöther S. 3
1/5 aff storegård i Höreda i Berga sochn 3
1/4 aff ödeszgård i Ijffla i Liunga sochn 3
½ skattegården i Horseberga 3
½ Boaryd i Pietterydz sochn 3
1/3 aff norregård i Skåpare 3
noch 13 skeppeland i samma gård 3
1/3 aff Tufva gård i Siöhult på pant 3
½ östra Kalszhult på pant 3
7 skeppeland aff Räfvare för skattreust. 3
1/5 aff Skeda på pant 3
tijo tunnoland i Rya i Torpa sochn 3
1/4 aff östragård i Aborraslätt 3
1 Yxanäsz frälse på pant 3
1/3 aff Kroxböke i Hallarydz sochn 3
1 Andersz Oluffsons gård i Bräkentorp i Tutaryd sochn 3
1 Foglanäsz, Lijevagn. Örneholm frälse på kiöp 3
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3870 (AID: v205987.b3870, NAD: SE/VALA/0382503)