Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3800 (AID: v205987.b3800, NAD: SE/VALA/0382503)
1v [tom sida]
2r
Anno 1670 dhen 25 och 26 Februarii höltz ordinarie wintertingh med
allmogen aff Sunnerbo härad vthi Nygård närvarandesz vthi cronones befallningz
mansz ställe väll.tt Johan Gisaszon med häradz vanlige nämbd.

Nembd.n  
Jon Anderszon i Horn Simon i Wästerhult
Peder Anderszon i Bärghem Peder Jonson i Snälszböke
Johan i Vixiö Jon i Viggåhsen
Cnut i Biärnare Andersz Pederszon i Tuthult
Larsz i Ragnilaköp Påfvell i Rydh
Jon i Siöhult Jon Krååk i Linneråhs

Effterskrefne gårdar blefvo på samma dagh vid tingzrätten vp
budne som effterföllia

Jonsz gård i Kallszhult aff Hallarydz sochn   för skatz   1ste [..]
1 Joen dragons gård i Kallszhult                  reest.
1 Jacobs bård ibm

1 Hyalt i Vrå sochn
½ Sinneszhult
½ Lambakull på pant
1/3 aff Croneoda på pant
½ mellomgården i Bäckare
 
1/4 aff Sinneszhult i Vrå sochn   2dre [..]
1 Tiakölna frälse i Giötterydz sochn
1 Boalt frälsze i Lihult sochn
1 Lunden skatta i Giötterydz sochn
1/8 aff Fatalt i Torpa sochn
½ Stochult slatta i Augunnaridz sochn
1/4 aff söregård i Bärszhult i Giötherydz sochn
2/8 aff Hästhult i Hynneryd sochn
1/4 aff Nilsz Johanszons gård i Toffta
1 Giötheboda i Odensiö sochn
1 Rijskiöp i samma sochn
1 skattagården i Bäck i Kånna sochn
1/4 Prostakiöp vppå pant
1/3 aff Tiäskhult i Giötherydz sochn
1/4 aff Toarp i Odensiö sochn
½ Dödeszbygd i Traherydz sochn
3/4 aff västregård Tohrholma
1/6 aff Kornbärga i Hallarydz sochn

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3800 (AID: v205987.b3800, NAD: SE/VALA/0382503)