Sunnerbo dombok 1670

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 4010 (AID: v205987.b4010, NAD: SE/VALA/0382503)
22v

Ej avskrivet mål härS:d: framstälteß Hilla Antadotter i Ryd å Crono ogift bekänner
sig lägratt wara aff en ogift Schånisk Ryttare Swickertt Vickman
nu icke tillstädeß, barn född i Ryd. Nu wittnar Prophossen Nilß Lar-
ßon med hennes Fader att Swickertt hafver gifvitt henne een
koo till barnafödan, barnett födeß för 5 vekor sedan, upsatteß
till barnafadren kommer till swarß.

Ej avskrivet mål här23r

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 4010 (AID: v205987.b4010, NAD: SE/VALA/0382503)

Ryd