Sunnerbo dombok 1696

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 530 / sid 97 (AID: v206282.b530.s97, NAD: SE/VALA/0382503)
96
     
 

Ej avskrivet mål här 
     
     
     
     
     
     
     
31 Johan Jöranßon i Stafwerhult låter uppbiuda 1/4 skatte  
  /: Jord
97
Jord i Kiärr 2 g.n  
     
Ett Tunneland Jord i Ahlenskiöp, låter Tormar Perßon   32
der sammastedes uppbiuda 2 g.n  
     
Jöns Tohrßon i Bohak, kiöpt af H. Anna Tohrsdotter i   33
Stockholm, deß andehl i Norregården Ehlinge för
156 dlr K.mt, dat: bref d 30 Febr: 1696 i
Stockholm, skall på nästa Ting framwisas förklar-
ning huru mycket ber.de Jord består uthaf, doch
   
uppbiudes nu 1 g.n  
     
Bengt Larsson i Ångelstad kiöpt tree systerlotter uthi   34
1/4 af skattegården Uhlarp, bestående af 5? skiep
peland hwar systerlott, och för hwar lott gifwit
Tretton dal.r Smt, och till Jacob Knutzson i 
Biernaryd å deß hustrus wegnar, sampt Gunnel
och Sahra Swensdöttrar samma penningar
   
lefwererat, efter bref d 25 April 1696, uppbiudes
1 g.n  
     
    35
     

Ej avskrivet mål här   
     
    36
     
     
     
Joen Nilßon i Lillegården Bollmaryd, kiöpt af Arfwed
  37
Knutzson i Bollmaryd 11 skieppeland för    
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 530 / sid 97 (AID: v206282.b530.s97, NAD: SE/VALA/0382503)