Sunnerbo dombok 1639

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 304 (AID: v49320.b304, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]

  Här Begynnas Domboken
  Aff Synnerbo Härat pro
  Anno 1639


  Lagman
Edle Welb.ne herr Carll Gyllenhielm Sweriges Rijkes
Ammirall och föreståndare.

  Landzhöffdinge.
Edle Welborne Bengt Bagge till berga och Langnöö.

  Häradzhöffdingh.
Edle Welbordigh doctor Salvius, agent uthi Hamborgh

  Fogde
Ehrboren och welförståndigh Gudmund Anderßon ij Skeen

  Lagläsare
Nils Eskelßon ij Huult ij Norrwidinge Häradt.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 304 (AID: v49320.b304, NAD: SE/VALA/0382503)