Sunnerbo dombok 1649

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:15 (1648-1649) Bild 275 / sid 1 (AID: v49323.b275.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
 
Her Begynnes Dombooken
Aff
Sunnerbo H:tt
Pro Anno
1649


Lagman
Edle och högwelborne Carll Gyllenhiellm Till Nya Berqwara
Sweriges Rijkes Rådh och Gennerall Ammirall,
 
Landzhöfdinge
Edell och welb:ne H:r Bengdt Bagge till Berga, Lagnö och Ryningsholm
 
Heradzhöfdinge
Edle och welb:ne H:r Johan Salvius Adler Till Adlersborgh och
Tulinge Sweriges Rijkes Rådh.
 
Heradzfougde
Ehreboren och försichtigh Harald Trolle J Jsiöa.
 
Lagläsare
Jöns Håkonßon J Hullt.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:15 (1648-1649) Bild 275 / sid 1 (AID: v49323.b275.s1, NAD: SE/VALA/0382503)