Sunnerbo dombok 1661

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 820 (AID: v205987.b820, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Summerbo Häradhtz
Domboock
Anno 1661.
Ther öffuer ähre.
 
 
 
Lagman höghädle wällborne Her Axell Sparre Fryherre 
till Bergquara, herre till Sunbyhollm och Wllfåsa, Richz rådh
Richz Jegemestare och lagman öfwer Tyohäradz Lagsago i Småland.
 
 
Landzhöfding Höghwällborne her Georgh Gülldenstierna
fryherre till Lundhollmen, herre till Stäkidt, Thorenßborgh och Hellenö
Landzhöfdingh öfwer Cronobergz Lähn.
 
 
Häradtzhöfdinge ädle och wällb: Nillß Nillson Lindegreen till 
Forßa, Spånnißlanda och Bräkentorp Rixherolld. Assossor uthi then 
högl. kongl: Götha hofrät i Jöneköping och häradtzhöfding öfwer
Sunnerbo häradt.
 
 
Cronones Befallningzman ähreboren och wällbetrodde
Anderß Larßon Till Tännhult.
 
 
Laghläsare Andreas Anderßon Zoterus, Siöanäß
 
 
 
 
 
Leffwererat dhen 3 Feb 
1662
denne dombook är igiänom läsen aff
Qveckfeldt
Ao 1663 22 octob
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 820 (AID: v205987.b820, NAD: SE/VALA/0382503)