Sunnerbo dombok 1609

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 27 / sid 43 (AID: v46054.b27.s43, NAD: SE/VALA/01582)
1r
Anno 1609 then 13 septembris stodh laga tingh ij rysby ij for.n
härratt ij näruaro ädelle och wällbyrdigh Christer lillia till Ellmttarydh
samptt och wällachttigh Niels Bosson till Stensnäs så och Crononis Be
fallningz mandh wällachttigh Jon skough till laumandzrydh

nemden  
Niels gåsssse Thor ij Bårsna
Niels karsson påffuell - ibid
Suen ij kloffuarydh håcken ij longzhulltt
Jon ij östraby törsten ij granhulltt
Anders persson ij Bårsna Jon ij liungstörp
päder ij lunnagården Jon ollsson ij roon


Kom for retta Kierstin Olauis dåtter ij Smedemålla ij rysby sochen
och Bekiende att anno 1608 ij pass widh mickellmösse tidh then tidh hun


Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 27 / sid 43 (AID: v46054.b27.s43, NAD: SE/VALA/01582)