Sunnerbo dombok 1627

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 187 / sid 1 (AID: v49319.b187.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r


 
Sunderbo Häredtz Domboock, Pro Anno 1627
 
Häredzhöfdingh Edle och wälburen Jacob Jacobson till
Stäflö, och sedan han uthj herenom afsomnade,
Hafune h k. May:tz secretarius Ehrligh, högländh,
man D: Johanns Saluius, Bekommet Sanne häradz
råd

Wthj häradzhöfdinge stadh sittiandes Dun Edle och wälb:om
Man Nils Siöbladh till Rönnes och Marenßholm.
 
Arendator ij Sunderboo Ehrligh förståndigh
Måns Jonßonn i Jönckiöpingh.
 
Underfougdt Ehrligh achtat Päder Carlßonn ij
Trotteslöf,
 
Häredzshrifuer försihtigh Hendrick Tomoßonn ij
HorßeberghaKälla: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 187 / sid 1 (AID: v49319.b187.s1, NAD: SE/VALA/0382503)