Sunnerbo dombok 1659

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 30 (AID: v205987.b30, NAD: SE/VALA/0382503)
0r
Sunnerbo Häradtz Dombook
 
Pro Anno
1659
 
 
Lagman.
Den Höghwälborne here Her Axell Sparre, fryherre till 
Cronebärgh, herre till Sunby och Sweriges Rykes Rådh
och R. Jagemästare.
 
Landzhöffdingh.
Dhen Höghwälborne Herre her Georgh Gyllenstierna Fryherre
till Lundholmen, herre till Stäkit, Thorensborgh och Hellenöös.
 
Häradtzhöffdinge.
Edle och Wälb:ne Nils Nilßon Lindegreen till Forßa och
Spåningzlandha.
 
Häradtz Fougde
Ehrligh och Wälförståndigh Anders Larßon i Tärnhult.
 
 
 
 
 
 
 
Leffwererat i den Kongl Rädt
dhen 13 january 1660


Öffwersedd aff migh Carolo Lun
tio Suderm. in Martio 1660 hwil
ket medh eghen handh betygas.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 30 (AID: v205987.b30, NAD: SE/VALA/0382503)