Sunnerbo dombok 1611

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 81 / sid 15 (AID: v46054.b81.s15, NAD: SE/VALA/01582)
1rAnno 1611 then 13 februarij Stodh laga tingh ij ösiö ij liunga  
sochen ij for:de härratt ij Crononis Befallnigz Mandz Näruaro  
wällachttigh Esbiörn giurßon ij lönshulltt  

  nemden
Jöns Jeppaßon ij rydh Sonne ij gäddeboda
Måns Bådellßon ij horn Jon ij liustörp
lars ij alanskiöp Måns ij Queningarp
Ebbe ij hiullznäs gißell ij tranhulltt
Törsten ij granhulltt Jöns ij åßhuffuitt
Bengtt ij Eplanäs Måns ij röninge

Kom för rätta Oluffz hustru ij hårsnäs, nemliga Elin och Bleff  
Beskyllatt för trulldom, thå wittnade Simon thurßon ij thutarydh  
att then tidh han war troloffuatt widh Elinis söster, thå kom  
them spiell emellom att the inttitt wille giffua sigh ij Ecktteskap  
 
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 81 / sid 15 (AID: v46054.b81.s15, NAD: SE/VALA/01582)