Sunnerbo dombok 1696

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 970 / sid 185 (AID: v206282.b970.s185, NAD: SE/VALA/0382503)
184
  Södregården jbm 3 g.n
     
7    


Ej avskrivet mål här185
Henrich Anderßon i Rolstorp och Jöns Bengtzson i Äpplanähs   13
låta uppbiuda een broder- och Tree systerlotter i Skoma-    
karegården Flattinge 3 g.n  
     
Johan Jöranßon i Stafwerhullt, låter uppbiuda 1/4 skattejord i Kiärr 3 g.n 14
     
Tormar Perßon i Ahlenskiöp, låter uppbiuda Ett Tunneland Jord   15
der sammastedes 3 g.n  
     
Häradzhöfdingen Hans låter uppbiuda frälßehem-   16
anen Sommarsäte Sohnas gård 3/4, och Ångelstad    
Johan Gunnarssons gård 1/2 3 g.n  
     
Jöns Tohrßon i Bohok, kiöpt af H. Anna Torßdotter deß andehl   17
i Norregården Ehlinge för 156 dlr Km.t uppbiudes 2 g.n  
     
Bengt Larsson i Ångelstad låter uppbiuda Tre systerlottar   18
uthi 1/4 af skattegården uhlarp 2 g.n  
     
Joen Månßon i Hallaböke, låter uppbiuda 1/4 skatteJord Jbm 2 g.n 19
     
Swen Jacobßon i Hambra, låter uppbiuda skatterättigheten   20
uthi Södregården Jbm 2 g.n  
     
Joen Nilßon i Lillegården Bollmaryd, låter uppbiuda 11   21
skieppeland Jord der sammastedes,
Noch deßuthan både genom kiöp och byte, Joen till
handlat sigh några Jordelotter i ber.de Lillegård som
   
uppbiudes 2 g.n  
     
Harall Jönßon i fageredt, af åthskillige sälljare tillhandlat sigh   22
Jord i fageredtz gårdh, som uppbiudes 2 g.n  
     
Oluff Nilßon i Horn, låter uppbiuda 1/6 skatteJord i Larßa-   23
g.n Jbm 2 g.n  
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:41 (1696-1698) Bild 970 / sid 185 (AID: v206282.b970.s185, NAD: SE/VALA/0382503)