Sunnerbo dombok 1674

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:35 (1672-1676) Bild 1650 / sid 29 (AID: v206169.b1650.s29, NAD: SE/VALA/0382503)
28

Ej avskrivet mål här

29

Ej avskrivet mål härSamma dagh iblandh andra ährender som förhandla-
des kom för Rätten Mons:r Abraham Liungbärgh 
inläggiandes Anders och Swickert Wykmäns uthgyff-
ne och underskreeffne obligation daterat Liungby 
denn 21 Octob. åhr 1671 uthi hwillcken dhe bekiän-
ner sigh haffwa tillläns anammatt att hans K. moder 
dygdesamma hustru Margareta Larsdotter tyo dubbla
ducater, [..]
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:35 (1672-1676) Bild 1650 / sid 29 (AID: v206169.b1650.s29, NAD: SE/VALA/0382503)