Sunnerbo dombok 1630

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 275 / sid 1 (AID: v49319.b275.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r

 

Sunderboo häredtz Dombook
Pro. Anno 1630.

Häredzhöfdingh denn Edle och wälb: Doctor
Johannes Saluius.

Wthj häradzhöfdingz stadh sittiandes den Edle
och wälb Nills Siöbladh till Rönnäs, och Ma-
renßholm
Domschrifuare Lars Benchtsonn i Hårenbergh

Arendator W: Måns Jonsonn i Jönekiö-
pingh
häredzschriffuer w: Harall Trolle ij My-
reråß
Wnderfougt w: Pääder Carllsonn i Trotte-
slöff.

                             Jnlefwereradht aff Enspännaren
                              Pedher Humble den 31 Januarij 1631.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:11 (1624-1634) Bild 275 / sid 1 (AID: v49319.b275.s1, NAD: SE/VALA/0382503)