Sunnerbo dombok 1655

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:19 (1655-1656) Bild 65 / sid 1 (AID: v49327.b65.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
1r
Domboken för Sunnerbo Häradt
Pro Anno
1655
 
Laghman
H:K:Mtz wår Aldranådigste Herres och Konungz Sampt Sweriges
Rikes troo Man, Rjkz Rådhs Krigz Rådh och feltmarskalck, then edle
och högwälb: herre, Greffwe Gustaff Adolph Leionhuffwudh,
Grefwe till Raßeborgh och Falkensteen, friherre till Risholtz:
Kirck, herre till Gräfznäes, Kobergh och Segnitz.
 
Landzhöffdinge
Dhen Edle och welb: herre, Hr Gabriell Gyllenanker, till
Brunßhollm, Eeknahollm och Ankarßrum.
 
Häradzhöffdinge
Dhen Edle och Welb: Nielß Nielson Lindegreen till Fårßa och
Spåningslanda, Rjkz Haroldh, v: laghman j 10 häradtz lagsagu j Smålandh.
 
Häradzfougde
Ehrebyrdigh och welbetrodde Anderß Larson i Tärnhult.
 
Laghläßare
Jönß Håkanßon i Hult.
 
 
                                    Att Inleffwereras uthi Thett Kongl:
                                    Giöterjkes Hoffretz Cantzelj
 
Leffrerat den 6 Febr: Anno 1656.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:19 (1655-1656) Bild 65 / sid 1 (AID: v49327.b65.s1, NAD: SE/VALA/0382503)