Sunnerbo dombok 1637

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 146 (AID: v49320.b146, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]
0r
In Nomine Triados, Sacro=
Sanctj.

Her Begynnasz Dombooken aff
Synnerbo häradt Pro Anno 1637.

Lagman
Edle welborne Her Carll Gyldenhielm, Frijherre till Barkuera,
Herre till Sundbyholm och Kaszby etc.

Landzhöffdinge,
Edle welborne Bengt Bagge till Berga och Lagnöö.

Ståtthållar,
Edle welbördig Peder Månszon lodh till Hielmsenga.

Härettz Höffdinge
Edle welb: Doctor Salvius, Hoff Cantzeler.

Befallningzman
Ehrborn och welförståndig Gummund Anderszon i Sken.

Lagläszare
Niels Eskillszon i Hult.

denne domböcher hafuer iagh
wnder tecknatt öfuer sett her i
Jönekepingh vthi Junij 638
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 146 (AID: v49320.b146, NAD: SE/VALA/0382503)