Sunnerbo dombok 1616

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 260 / sid 1 (AID: v49313.b260.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
hTrlz Kååse
1r
Her Begynnas 1616
Åhrs dombook aff Sön
nerbo Häradtt.


Häradtzhöfdingh.
Edle och Welbördigh Anders Grijp
till Stensnäs och wttbo ödh.

Kong: M.tz fougdte.
Edle och Welbördigh Trulz Kååse
till Öijhult.

Wthi Häradtzhöfdingz Stadh.
Nils Eskelson i Hultt.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:5 (1603-1618) Bild 260 / sid 1 (AID: v49313.b260.s1, NAD: SE/VALA/0382503)