Sunnerbo dombok 1620

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 133 (AID: v49314.b133, NAD: SE/VALA/0382503)
Her Begynnas dombo
ken af Synnerbo häradt
pro Anno 1620.

Häradtzhöfding.
Edle Welbördig Anders Griph till
Stensnes och Vtboö.

Komungh M.tz Befalningzman.
Ehrlig och försichtig Gudmundh Gudmundszon
till Strömhult.

Vthj Häradtzhöfdinge stadh
Nilsz Eschelszon i Hultt.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 133 (AID: v49314.b133, NAD: SE/VALA/0382503)