Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1520 / sid 297 (AID: v206256.b1520.s297, NAD: SE/VALA/0382503)
296

Ej avskrivet mål här

297
   
   
Samma dagh uppwistes Nembdemannens Per Jonßons i Allta- 177
böke och Påfwel Swenßons i Giällareböke håldne syneran- Attest om
sakning öfwer den beklagelige Eldswåda, som förleden den    Eldzwåda,
2 Novemb: uthi Örnefella och Marckaryd Sochn olycke-
ligen sigh tilldragit, i det all Ladugårds husen dersammastedes
sampt een bood i Mangården blefne afbrenda och i aska lagde, 
dem Synemannarne till 144 dl.r Smt taxerat hwar
öfwer Attestatum publicum wederböranderna med dehlat wardt.
 
 

Ej avskrivet mål här

 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1520 / sid 297 (AID: v206256.b1520.s297, NAD: SE/VALA/0382503)