Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1130 / sid 219 (AID: v206256.b1130.s219, NAD: SE/VALA/0382503)
218 [tom sida]
219
Anno 1694 d 19 Novemb: höltz ordinarie
höstaTing med Allmogen af Sunnerbo Häradt uthi
Liungby, uthi Cronones Befallningsmans närwaro
tillstädes, Lensmannen wäla:tt Nils Jonßon, sampt hä-
radz wahnlige Nembdemän, Neml.n

Per Jonßon i Alltaböke Joen Kråk i Linneråhs
Per Jonßon i Berghem Oluff i Theßåhs
Oluff Anderßon i Gnußtorp Joen i Ramskough
Larß i Wästerhullt Sohne i Båhrshullt
Måns i Båckaboda Oluff i Hallarp
Per i Gyllteboda           och Bengt Knutzson i Ößlöf
Sedan Tinget war ordenteligen publicerat och lyst, blefwo 
först efterskrefne hemman och skatterättigheter uppbudne som 
föllier.

Hr Häradzhöfdingen Berghman låter uppbiuda een frälße   1
uthjord i Rya 3 g.  

Ej avskrivet mål här 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1130 / sid 219 (AID: v206256.b1130.s219, NAD: SE/VALA/0382503)