Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 240 / sid 43 (AID: v206256.b240.s43, NAD: SE/VALA/0382503)
42
 
att hon i ett bröllop der sammastedes skolat sig okyst wisat,
påståendes Anders, det Per Knutzson, antingen slytt bewysa
eller och derförr lagl.n plichta måtte,  [..]
   
94 Corporalen Manhaftigh Nils Anderßon, såsom fullmechtigh
förlijkning om uppå Daniel Johanssons i Nygård wegnar, förlyktes med
ett paar pistoler Per Knutzson i Balckarp om ett paar pistoler, dem Per uthi ofreds-
  tyden af Daniel fått, sålunda, att Per Ehrlägger och be- 
 
 
 
 
 
 
 
43
betalar till Daniel Johansson Tijo . Smt, giörandes dher
emod afträda.
 
   


Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 240 / sid 43 (AID: v206256.b240.s43, NAD: SE/VALA/0382503)